Wij zingen natuurlijk!

Geschiedenis

                                  

Familiekoor "de Blijdeboodschap" is een kerkkoor dat voornamelijk strak ritmische muziek in haar repertoire heeft opgenomen. Dit koor bestaat uit een groep vrijwilligers, die zich inzet om kerkelijke vieringen stijlvol en op gepaste wijze op te luisteren. Vast verbonden is het familiekoor aan de katholieke parochiekerken van de cluster Kerkrade-Noord, bestaande uit  de parochie "St.-Petrus - Maria Tenhemelopneming" te Kerkrade-Chèvremont en de parochie "Heilig Hart van Jezus" te Kerkrade-Haanrade.  Het familiekoor wordt begeleid door gitaar en keyboard.

Het ontstaan van het familiekoor hangt samen met de fusie van De Blijde Boodschapschool. Door deze fusie bleven alleen de laagste klassen in de locatie Rolduckerveld zitten; er waren geen kinderen meer uit de hoogste groepen. De opluistering van de missen met Pasen (Witte Donderdag) en Kerstmis (kerstavond) kwamen hierdoor in het gedrang. Daarom werden ouders gevraagd om te zingen. Later zijn daar door de toenmalige pastoor M. Proksch de vorige dirigent / toetsenist en de gitarist bij gevraagd. In deze bezetting luisterde men de gezinsviering op op kerstavond 1995. Daarna ging men voor een jaar uit elkaar. Op kerstavond 1996 werd de viering - na enkele repetities - weer door deze mensen verzorgd en toen ontstond het plan om repertoire in te oefenen, zodat ook reguliere vieringen opgeluisterd konden worden. Vanaf maart 1996 luistert het familiekoor met regelmaat de kerkelijke vieringen op in de parochiekerken van de clusterparochies in Kerkrade-Noord. Verder luistert zij ook veel vieringen op in de andere kerken van ons dekenaat en verder in de regio.

De naam familiekoor is gekozen om uit te dragen dat de koorleden zich voornamelijk familie van elkaar voelen, verbonden door het geloof en de zang. Vele koorleden zijn echter inderdaad familie van elkaar of komen uit hetzelfde gezin.
Als men de stamboom van de leden zou trekken, dan zou blijken dat velen op de een of andere manier een echte familieband met elkaar hebben.                                           

In april 2010 vond er een rigoureuze uitbreiding van het familiekoor plaats: de leden van het K(oor) Z(onder) N(aam) voegden zich bij de leden van het toenmalige - uitgedunde - familiekoor, waardoor in één klap het aantal koorleden verdubbelde. Dit was een injectie die het familiekoor nieuw leven heeft ingeblazen en veel enthousiaste leden toevoegde aan de toenmalige bezetting.

De naam familiekoor Chevremont is gekozen om samen verder te gaan.

 Het repertoire van het familiekoor bestaat uit engelstalige liedjes, andere talen - en zeker ook het Nederlands - komen ook aan bod. Zelfs meerdere nummers in het Kerkraads dialect staan in de repertoirelijst.

 

Bijgewerkt op 19 mei 2010