Wij zingen natuurlijk!

Geschiedenis

          Familiekoor Chevremont

De geschiedenis van ons koor:

Familiekoor "Chevremont", is een kerkkoor dat voornamelijk strak ritmische muziek in haar repertoire heeft opgenomen. Vast verbonden is het familiekoor aan de katholieke parochiekerk  "St.-Petrus - Maria Tenhemelopneming" te Kerkrade-Chèvremont 

Het familiekoor wordt begeleid door gitaar en keyboard.

Het ontstaan van het toenmalige  familiekoor “de blijde boodschap” hangt samen met de fusie van De Blijde Boodschapschool
met de Zonschool. Door deze fusie bleven alleen de laagste klassen in de locatie Rolduckerveld zitten; er waren geen kinderen meer uit de hoogste groepen. De opluistering van de missen met Pasen (Witte Donderdag) en Kerstmis (kerstavond) kwamen hierdoor in het gedrang. Daarom kwamen de pastoor van de Blijde
Boodschapschool M. Proksch en Wim Heijmans, onderwijzer van de Blijde Boodschapschool, op het idee ouders te vragenom te zingen. Later kwamen de vorige dirigent / toetsenist Harrie Pantus en de huidige gitarist Jan Meijering bij het koor. In deze bezetting luisterde men de gezinsviering op op kerstavond 1995. Daarna ging men voor een jaar uit elkaar. Op kerstavond 1996 werd de viering - na enkele repetities - weer door deze mensen verzorgd en toen ontstond het plan om repertoire in te oefenen, zodat ook reguliere vieringen opgeluisterd konden worden. Vanaf maart 1996 luistert het familiekoor met regelmaat de kerkelijke vieringen op in de parochiekerken van de clusterparochies in Kerkrade-Noord. Verder luistert zij ook veel vieringen op in de andere kerken van ons dekenaat en verder in de regio. Graag zingen ze verder in bejaarden- verzorgingstehuizen van Kerkrade en omstreken tot in Duitsland.

 

In april 2010 vond er een rigoureuze uitbreiding van het familiekoor plaats: de leden van het K(oor) Z(onder) N(aam) voegden zich bij de leden van het toenmalige - uitgedunde - familiekoor, waardoor in één klap het aantal koorleden verdubbelde. Dit was een injectie die het familiekoor nieuw leven heeft ingeblazen en veel enthousiaste leden toevoegde aan de toenmalige bezetting.

De naam familiekoor Chevremont is gekozen om samen verder te gaan.

Het repertoire van het familiekoor bestaat uit Engelstaligeliedjes, andere talen - en zeker ook het Nederlands - komen ook aan bod. Zelfs meerdere nummers in het Kerkraads dialect staan in de repertoirelijst.

 

Familiekoor Chevremont ;

Bestaande uit

Dirigent; Marthij Heijnen

Gitarist; Jan Meijering

26 actieve zangers

Maak een Gratis Website met JouwWeb