Wij zingen natuurlijk!

Samensmelting met KZN

N.a.v. het samensmelten van het Familiekoor "De Blijde Boodschap" uit het Rolduckerveld en het
K(oor) Z(onder) N(aam) van Chèvremont op 20 april 2010 verscheen het volgende artikel in het parochieblad van de clusterparochies Kerkrade-Noord:


Twee mensen liepen rustig op een zandpad. Niet op hetzelfde zandpad, maar op een verschillend. Ze liepen en liepen zonder elkaar tegen te komen; de paden liepen nl. parallel aan elkaar. Tussen de paden stonden hoge bomen en lage struiken; zo konden ze elkaar niet zien en elkaar ook niet ontmoeten.

Na kilometers gelopen te hebben, boog het ene pad plotseling af naar rechts en het andere week naar links. Het onverwachte gebeurde: de twee paden vloeiden tezamen tot één brede weg en de twee wandelaars ontmoetten elkaar en liepen samen verder. Tevreden fluitend - en vooral ook liederen zingend – vervolgden ze samen hun weg, wetend dat ze elkaars gezelschap zeer aangenaam vonden.

Het familiekoor De Blijde Boodschap uit het Rolduckerveld en het K(oor) Z(onder) N(aam) van Chèvremont vervolgden jaren hun eigen weg, ieder naar eigen tevredenheid, lopend op het eigen pad. Zo ging het al jaren en zo zou het nog jaren hebben kunnen verder gaan.
Door omstandigheden gedwongen: het verliezen van leden en het verliezen van de drijvende kracht, leek elk gedoemd om te verdwijnen. Maar in beide koren leefde de clustergedachte en men vond elkaar om net als de feniks uit de as te herrijzen en jonger en krachtiger dan ooit tevoren de vleugels uit te slaan en anderen versteld te doen staan van nieuwe frisheid en kracht.

Zo willen wij ons aan de cluster Kerkrade-Noord presenteren: het familiekoor Chevermont in al haar kracht en frisheid. Het familiekoor Chevremont, dat binnen de cluster muzikaal sterker dan ooit aanwezig zal zijn. Het grootste koor binnen de cluster. Toch wel een zaak om trots op te zijn, niet?